Brainstormtechnieken: een lijst vol ideeën!

Het traject van een brainstormsessie kun je in 4 fases verdelen:

1. Bepaling van de probleemstelling en het doel van de brainstormsessie.

2. Divergeren: zo veel mogelijk ideeën en oplossingen bedenken. Kwantiteit staat voorop en er zijn geen rare of gekke ideeën.

3. Convergeren: hier worden de ideeën uit de divergeerfase teruggebracht tot concrete, haalbare ideeën. Kwaliteit gaat hier boven kwantiteit. 

4. Plan van aanpak: de ideeën uit de convergeerfase worden omgezet in te realiseren acties en er wordt een to-dolijst opgesteld op een concreet plan.
Brainstormtechniek 1: Brainwriting

Bij deze techniek zetten alle deelnemers gedurende een afgesproken tijd (bijvoorbeeld 10 minuten) zoveel mogelijk ideeën op papier. Je kijkt niet bij elkaar en geen enkel idee is raar of gek. Er wordt dus niet beoordeeld, enkel geschreven. 


Brainstormtechniek 2: Omgekeerd brainstormen

Als je omgekeerd brainstormt, ga je niet op zoek naar ideeën en oplossingen die kunnen werken, maar net naar zaken


die niet werken. Door een lijst samen te stellen van zaken die niet werken, dwing je jezelf in een bepaalde richting te denken. Je gaat je namelijk afvragen waarom bepaalde ideeën niet werken, en hoe je ervoor zou kunnen zorgen dat het wél zou kunnen.


Brainstormtechniek 3: Mindmapping

Bij een mindmap kies je één centraal thema. Vanuit dit thema teken je lijntjes naar zaken die hieraan gerelateerd zijn. Die zaken kunnen weergegeven worden in de vorm van afbeeldingen, teksten, plaatjes, enzovoort. Deze afzonderlijke zaken kunnen onderling ook weer met elkaar verbonden zijn, en leiden op hun beurt naar andere zaken die met het onderwerp of het probleem te maken hebben. Uiteindelijk ontstaat er een web van met elkaar verbonden elementen, die allemaal terug te leiden zijn naar dit ene thema.


Brainstormtechniek 4: Verschillende rollen

Iedereen binnen een brainstormsessie krijgt een bepaalde rol toegekend. Die rollen kunnen de verschillende stakeholders vertegenwoordigen die te maken hebben met je idee, concept of probleem. Door te denken vanuit een bepaalde rol, krijg je meer inzicht in wat mensen drijft. 

• Met welke problemen hebben zij te kampen?

• Waarom gedragen ze zich zoals ze doen?

• Waarom zouden ze geen baat hebben bij een bepaalde oplossing? Waarom wel?


Brainstormtechniek 5: Verleg je grenzen